Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
30.12.2019.
ZAKON O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI U BPK GORAŽDE
30.12.2019.
ZAKON O RADNO – PRAVNOM STATUSU ČLANOVA VLADE
23.01.2019.
JAVNI KONKURS ZA IZBOR NOTARA za podrucje Bosansko – podrinjskog kantona Gorazde (Opcina Gorazde, Opcina Foca – Ustikolina i Opcina Pale- Praca) sa sluzbenim sjedistem u...
04.06.2015.
Javni poziov za podnošenje prijedloga projekata koji će se finansirati iz Budžeta Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose
04.06.2015.
Obrazac za dostavljanje prijedloga projekata
06.12.2012.
PONOVNI JAVNI POZIV za dostavljanje prijedloga projekata udruženja koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde za 2012.godinu
06.12.2012.
Obrazac prijave
Kontakt
MINISTAR
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.