Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 05.03.2021.
Premijerka BPK i ministrica pravosuđa primile novoimenovanu predsjednicu Kantonalnog suda Goražde
Iskazana podrška radu ove pravosudne institucije

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Nataša Danojlić upriličile su danas prijem za novoimenovanu predsjednicu Kantonalnog suda u Goraždu Milijanu Bijelović.

Uz čestitke novoimenovanoj predsjednici, bila je ovo prilika da se razgovara i o aktivnostima Kantonalnog suda, s posebnim akcentom  na uspješnost i efikasnost u njegovom radu. Istaknuto je da je u dosadašnjem radu ovog suda riješen veliki broj predmeta, pri čemu je naglašena veoma dobra saradnja i koordinacija aktivnosti s drugim kantonalnim sudovima.

Razgovarano je  i o problematici s kojom se susreće ova institucija, posebno kada je riječ o uslovima rada. Poznato je da zgrada u kojoj je smješten Kantonalni sud već duži vremenski period ima problem sa krovnom konstrukcijom, čiju adaptaciju je Vlada kroz potpisivanje sporazuma sa Kantonom Sarajevo nastojala riješiti.

Sporazum je potpisan u 2020.godini, a ono što se moglo čuti danas jeste da će se konkretno pokrenuti aktivnosti kako bi došlo do realizacije sporazuma i adaptacije zgrade u kojoj je smještena ova institucija.

Nedavnim imenovanjem novih sudija, Kantonalni sud je i kadrovski popunjen što će doprinjeti njegovom efikasnijem radu.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u skladu sa svojim mogućnostima, nastavit će s pružanjem podrške kako ovom sudu, tako i svim pravosudnim institucijama na području našeg kantona, istaknuto je tim povodom.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.