Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 11.01.2022.
Na inicijativu Pregovaračkog tima Vlade BPK Goražde održan sastanak sa predstavnicima Sindikata policije i Sindikata Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde
Pregovarački tim Vlade ponovo pozvao oba reprezentativna sindikata da usaglase svoje stavove o zajedničkom djelovanju kako bi se što prije započelo s pregovorima

S ciljem postizanja dogovora u vezi potpisivanja novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama uposlenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde, na inicijativu Pregovaračkog tima Vlade BPK Goražde, danas je održan sastanak sa predstavnicima Sindikata policije i Sindikata Uprave policije  Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde.

S obzirom da nije ispoštovan dogovor sa pretdhodnog sastanka i da nije došlo do potpisivanja Sporazuma o zajedničkom djelovanju oba reprezentativna sindikata koja djeluju u ovoj instituciji, što je preduvjet za nastavak pregovora, Pregovarački tim Vlade ponovo poziva oba reprezentativna sindikata da usaglase svoje stavove o zajedničkom djelovanju, odnosno stavove njihovog članstva kako bi se što prije započelo s pregovorima koji bi za rezultat imali potpisivanje novog Kolektivnog ugovora.

Prema riječima ministra Armina Mandža, koji je ujedno predsjednik Pregovaračkog tima Vlade, neusaglašavanjem stavova blokira se nastavak pregovora u vezi potpisivanja ovog značajnog dokumenta  koji bi doprinjeo poboljšanju uslova rada te materijalnom statusu uposlenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde.

„Bez potpisanog Sporazuma o zajedničkom djelovanju, Pregovarački tim Vlade BPK Goražde ne može nastaviti pregovore u vezi potpisivanja novog Kolektivnog ugovora, jer apsurdno bi bilo pregovarati, odnosno zaključivati pojedinačne ugovore s jednim i drugim sindikatom. Smatramo da u interesu i jednog i drugog sindikata treba da budu prava uposlenika, a ne lični i pojedinačni interesi, uspješnost sindikata kada je u pitanju broj članstva, odnosno koji se više pojavljuje u medijima. U ovakvoj situaciji , nažalost, najviše trpe uposlenici odnosno policijski službenici s obzirom da je usvajanjem Zakona o plaćama i naknadama BPK Goražde došlo do usklađivanja plaća za državne službenike i namještenike u državnim institucijama, a ostali su samo policijski službenici koji nemaju usklađene plaće kada je riječ o institucijama u BPK Goražde“-ovom prilikom kazao je ministar unutrašnjih poslova BPK Goražde Armin Mandžo.

Dodao je da Pregovarački tim Vlade i dalje insistira na usaglašavanju stavova sindikata, kako bi došlo do uspješnog okončanja ovog postupka i usvajanja ovog značajnog dokumenta za čiju implementaciju su obezbijeđena sredstva u Budžetu BPK Goražde za 2022.godinu.

„Ako se u obzir uzme činjenica da Pregovarački tim Vlade BPK Goražde stoji na raspolaganju sindikatima i iniciraju sastanke u cilju rješavanja problema, te da do sada nismo dobili niti jedan poziv od strane sinidikata kojim bi se inicirao sastanak, kao i da ne mogu da  usaglase stavove u vezi potpisivanja Sporazuma o zajedničkom djelovanju, ovakve postupke  smatramo nedovoljnom zainteresiranošću  sindikata da doprinese poboljšanju uslova rada i materijalnog položaja uposlenika u ovoj instituciji“-naglašava ministar Mandžo.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.