Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 01.07.2020.
Premijeri Nenadić i Obuća
Kantonalni sud Goražde je u proteklih 15 godina riješio 4.000 predmeta delegiranih od Suda u Sarajevu

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić i ministrica pravde i uprave KS Mersa Kustura ugostili su premijerku Bosansko-podrinjskog kantona Aidu Obuću i ministricu za pravosuđe, upravu i radne odnose ovog kantona Natašu Danojlić.

„Kako nas je upoznala premijerka Obuća, Kantonalni sud u Goraždu još od 2005. godine sarađuje sa Kantonalnim sudom u Sarajevu, što je rezultiralo rješenjem preko 4.000 predmeta koji su iz Sarajeva delegirani na rješavanje u Goražde“, rekao je premijer Nenadić i podsjetio da je sve to dogovoreno Protokolom o saradnji između ova dva suda.

Rješavanje ovih predmeta stvorilo je i određene troškove Sudu u Goraždu a koje je, prema riječima premijera Nenadića, Kanton Sarajevo spreman nadoknaditi kroz rekonstrukciju Suda ili kroz neki drugi projekt potreban ovom kantonu.

Svi predmeti su do sada rađeni “pro bono”, a samo troškovi sudija koji su radili na predmetima dostavljenim iz Sarajeva u proteklih 15-ak godina procjenjuju su na 1,1 milion KM tako da bi bilo neophodno, kako je istakao Nenadić, sve to nadoknaditi kroz neki oblik kompenzacije Sudu iz Goražda i BPK.

Ovom prilikom, razmijenjene su informacije o realizaciji mjera koje se tiču prevencije i borbe protiv koronavirusa. Bilo je riječi i o realizaciji projekata saobraćajnog povezivanja ova dva kantona.

Unaprjeđenje saradnje Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona zajednički je interes, jedinstveni je stav premijera ovih kantona.

www.bpkg.gov.ba/www. vlada.ks.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.