Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Sastanak premijerke BPK Goražde sa zamjenikom rezidentnog predstavnika UNDP-a u BiH
Podrška UNDP-a projektima na području BPK- a Goražde

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća sastala se danas u Sarajevu sa zamjenikom rezidentnog predstavnika UNDP-a u BiH Sukhrobom Khoshmukhamedovim. Sastanku na kojem je razgovarano o unaprjeđenju saradnje našeg kantona sa UNDP-om, prisustvovali su i ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Nataša Danojlić i ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bojan Krunić.

Između ostalog, razgovarano je o unaprjeđenju saradnje u implementaciji projekata u okviru projekta „Zeleni ekonomski razvoj“, a radi se o utopljavanju objekata zdravstvenih i školskih ustanova za koje je Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde već uradilo audite.

Takođe, razgovarano je i o izradi Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2021-2027.godina, s posebnim akcentom na razvoj institucija Vlade BPK Goražde.

Ovom prilikom, Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde prema UNDP-u delegiralo je projekat energetske efikasnosti koji se odnosi na zamjenu sistema za zagrijavanje, odnosno prelazak na drvnu biomasu kako bi se ispoštovale direktive Evropske unije u pogledu zaštite okoliša.

U narednom periodu UNDP BiH obećao je veću prisutnost na području BPK Goražde, te je u tom cilju dogovoren i naredni sastanak koji bi se trebao održati u roku od mjesec dana, na kojem će se konkretizirati projekti koji će se na području našeg kantona realizovati u 2020.godini.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.