Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Zavod za besplatnu pravnu pomoć

fotkaDirektor:Muris Tatarin, dipl.pravnik

Adresa: ul. Ferida Dizdarevića bb, 73 0000 Goražde, BiH
e-mail:murisctp@yahoo.com
tel: ++ 387 38 221 270
fax:++ 387 38 220 405

 

Ukupan broj izvršilaca i struktura državnih službenika i namještenika u Kantonalnom zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći:

Direktor – 1 izvršilac

Stručni savjetnik – pravni zastupnik – 1 izvršilac

Viši referent – tehnički sekretar – 1 izvršilac

Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Goražde vrši i daje:

  • opće informacije o pravima i obavezama,
  • pomoć pri popunjavanju obrazaca za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć,
  • pravne savjete,
  • pravnu pomoć pri sastavljanju svih vrsta pismena,
  • zastupanje pred organima uprave i drugim organima i institucijama,
  • zastupanje na sudu,
  • sačinjavanje apelacija,
  • pravnu pomoć u postupcima mirnog rješavanja spora (medijacija).

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.