Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Uposlenici

Ukupan broj izvršilaca i struktura državnih službenika i namještenika u Ministarstvu

Upravni inspektor – 1 izvršilac

asim-plakalo.jpg
Stručni savjetnik za normativno pravne i upravno pravne poslove- 1 izvršilac
(Asim Plakalo, VSS- dipl.iur.)

 

 
alma-tabakovic.jpgViši stručni saradnik za upravno rješavanje – 1 izvršilac
(Alma Šabanija , VSS- dipl.iur.)

 

 

 

ermin-celjo.jpgStručni saradnik za rad, zapošljavanje i penzijsko-invalidsko osiguranje- 1 izvršilac
(Nermin Čeljo, VSS- dipl.iur.)

 

 emina-basic.jpgViši samostalni referent za personalne poslove – 1 izvršilac
(Emina Bašić, VŠS- pravnik)

 

 samira-ferhatovic.jpgViši referent za administrativno-pravne poslove- 1 izvršilac
(Samira Ferhatović, SSS )

 

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.