Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
27.04.2022.
Vodič za registraciju udruženja u BPK Goražde
17.03.2022.
1.NERMINA PAŠIĆ Adresa: Zaima Imamovića 10, 73000 Goražde, BiH Broj telefona: 038/240-340 Faks: 038/240-341 Email: nermina.pasic@notaribih.ba notargorazde@bih.net.ba
30.12.2019.
Obavijest o održavanju Javne rasprave o nacrtima Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde i Zakona o radno –...
22.10.2013.
Zakon o izmjeri i registru nekretnina
24.07.2012.
Izbor medijatora državne službe u organima državne službe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održat će se u srijedu 1. avgusta 2012. godine, u vremenu od 09,00-13,00 sati, u...
06.02.2012.
Vodič za registraciju udruženja u BPK Goražde ZAKON O RADNO – PRAVNOM STATUSU ČLANOVA VLADE ZAKON O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI U BPK GORAŽDE...
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.