Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
30.12.2019.
Obavijest o održavanju Javne rasprave o nacrtima Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde i Zakona o radno –...
22.10.2013.
Zakon o izmjeri i registru nekretnina
24.07.2012.
Izbor medijatora državne službe u organima državne službe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održat će se u srijedu 1. avgusta 2012. godine, u vremenu od 09,00-13,00 sati, u...
Kontakt

Izbor medijatora državne službe u organima državne službe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održat će se u srijedu 1. avgusta 2012. godine, u vremenu od 09,00-13,00 sati, u Skupštinskoj sali BPK Goražde.

Izbor medijatora provest će komisija imenovana od strane resornog Ministarstva, u saradnji sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u organima vlasti, sudskoj vlasti i javnim ustanovama BPK Goražde.

Izbor medijatora obavit će se tajnim glasanjem, a obavezu da izađu na izbore imaju svi državni službenici i namještenici.

MINISTAR

Izbor medijatora državne službe u organima državne službe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održat će se u srijedu 1. avgusta 2012. godine, u vremenu od 09,00-13,00 sati, u Skupštinskoj sali BPK Goražde.

Izbor medijatora provest će komisija imenovana od strane resornog Ministarstva, u saradnji sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u organima vlasti, sudskoj vlasti i javnim ustanovama BPK Goražde.

Izbor medijatora obavit će se tajnim glasanjem, a obavezu da izađu na izbore imaju svi državni službenici i namještenici.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.