Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Obavijest o održavanju Javne rasprave o nacrtima Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde i Zakona o radno – pravnom statusu članova Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde
Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.slavne višegradske brigade 2a 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel/fax :+ 387 38 227 251
e-mail: pravosudjebpk@hotmail.com

MINISTAR

NATAŠA DANOJLIĆ

Tel/fax :+ 387 38 227 251
e-mail: natasa.danojlic@bpkg.gov.ba;
pravosudjebpk@hotmail.com

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.