Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
30.12.2019.
Obavijest o održavanju Javne rasprave o nacrtima Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde i Zakona o radno –...
30.12.2019.
ZAKON O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI U BPK GORAŽDE
30.12.2019.
ZAKON O RADNO – PRAVNOM STATUSU ČLANOVA VLADE
06.12.2012.
Obavijest o održavanju javnih rasprava o Nacrtu zakona o pružanju besplatne pravne pomoći i Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi grba i zastave...
27.11.2012.
Z A K O N O PRUŽANJU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI (NACRT)
27.11.2012.
(Nacrt) Z A K O N A O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPOTREBI GRBA I ZASTAVE BOSANSKO – PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.