Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
GORAŽDE
Održana posljednja u nizu javnih rasprava o prijedlozima amandmana na Ustav BPK Goražde

Predstavnici Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose danas su proveli Javnu raspravu po prijedlozima amandmana XLIX-LVIII na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kako je istaknuto, javne rasprave o prijedlozima amandmana ranije su provedene i u općinama Pale i Foča u FBiH, a obaveza njihovog donošenja proistekla je iz Zakona o Gradu Goraždu i potrebe prilagođavanja određenih naziva u odnosu na one koji su se koristili dok je Grad Goražde imao status općine.

Prijedlozi amandmana će nakon ovoga biti upućeni Skupštini Bosansko-podrinjskog katnona Goražde na usvajanje.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.