Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE, PREMIJER I MINISTRICA ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE
Održan sastanak s predstavnicima Centara civilnih inicijativa BiH

U Ministarstvu za pravosuđe, upravi i radne odnose danas je održan sastanak s predstavnicima Centara civilnih inicijativa BiH s kojima je razgovarano o donošenju Zakona o državnoj službi BPK Goražde.

Uz predstavnike resornog ministarstva na čelu s ministricom Radmilom Janković i predstavnike Centara civilnih inicijativa predvođene projekt menadžerom Adisom Arapovićem, sastanku su prisustvovali i predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde Aida Obuća, premijer BPK Goražde Emir Oković i sekretar Vlade BPK Goražde Emir Sijerčić.

Predstavnici CCI upoznati su da je kantonalni Zakon o državnoj službi usvojen u formi nacrta i da je prošao proceduru javnih rasprava te da bi Vlada BPK Goražde uskoro trebala utvrditi prijedlog ovog zakona i uputiti ga u dalju proceduru donošenja.

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.